ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

Shahr-e-kord – stad in oproer

Mehriran.de – Gedurende twee dagen belegeren zware politie-eenheden de omgeving rond het vergadercentrum van de derwisjen in Shahr-e-Kord. Ongeveer 2.000 derwisjen zijn aanwezig om het huis te verdedigen en de wacht te houden.

In Shahr-e-kord wijst alles op confrontatie.

Twee dagen geleden, probeerden agenten in burger de tent waar bijeenkomsten van de lokale Gonabadi Derwisj Orde plaatsvonden op het terrein van de voorzitter te vernietigen. Maar de agenten werden tijdens hun actie verstoord en verjaagd door toesnellende derwisjen. De politie rukte met volledig uitgeruste teams aan en omsingelde het gebied. Andere eenheden werden naar Shahr-e-Kord gevoerd. De belegering duurt nu al twee dagen. Twee ultimata van de autoriteiten om het terrein te ontruimen zijn op niets uitgelopen. Volgens berichten van inwoners van Shahr-e-Kord houden ongeveer 2.000 derwisjen de wacht, scanderen krachtige gezangen[1] en gaan niet in op beloften van de overheid. De acties van het regime zijn genoegzaam gekend. In Qom, op het eiland Kish, in Boroujerd, Karaj en andere plaatsen, hebben de autoriteiten hun gebeds- en vergaderplaatsen vernietigd in de voorbije jaren.

Het regime heeft haar campagne tegen de Derwisjen geïntensifieerd  sinds Ali Khamenei in zijn toespraak in Qom de interne vijanden van de revolutie heeft gedefinieerd in 2009. Ondermeer werden met andere groepen de derwisjen als afwijkend en vijanden gestigmatiseerd.
En met goede reden. De derwisjen onderwerpen zich niet aan Khamenei en zijn ideologie van leiding van de opperste religieuze leider.

De wijze van handelen is steeds dezelfde. Lokale overheden vaardigen een verbod uit op het houden van ceremonies, verzinnen beperkende bouwvoorschriften en geven bevel tot slopen. Zolang ze kunnen zullen de derwisjen ??deze vernietigingspogingen tegenhouden. Alleen de pure kracht van de eenheden van het regime dwingt hen telkens opnieuw op de knieën.

Europese landen kunnen helpen. Een duidelijke publieke verklaring om de autoriteiten verantwoordelijke te houden zou het Iraanse regime  ervan kunnen weerhouden om gewelddadig op te treden. Ali Khamenei is immers bezorgd om zijn reputatie, want hij is van mening dat de Islamitische Republiek Iran een land van gelukzaligheid is met de meest vrije verkiezingen in de wereld.

Vertaling van artikel op mehriran.de


[1] http://www.youtube.com/watch?v=-mwNthjAoMA&feature=youtu.be