ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

Laat Nasrin Sotoudeh vrij en stop de corrupte activiteiten van het "Instituut voor Religies en Sekten in Qom" dat onrust en tweedracht zaait.

Persbericht van de International Organization to Preserve Human Rights in Iran aan de voorzitter van de ‘Assembly of Experts’ (Vergadering van Deskundigen)

Ayatollah Mahdavi Kani, Voorzitter van de ‘Assembly of Experts’ (Vergadering van Deskundigen) 

In uw recente toespraak sprak u over de zichtbaar groeiende chaos in het land. Dit duidt op de toenemende verwarring en meningsverschillen binnen de drie administratieve autoriteiten van het land, die fundamenteel aan de basis liggen voor de verzwakking van het bestuur, en zoals u opmerkte in uw analogie "de belangrijkste verticale paal van de tent van het regime is gebogen". Dit kan niet ontkend worden.

Bij nader onderzoek van de nieuwe situatie is het duidelijk dat mysterieuze handen in het land actief zijn die voor hun politieke doeleinden systematisch en volgens een bepaald plan het regime bij de internationale publieke opinie in verlegenheid brengen en het vertrouwen en de hoop van vele mensen voor een verbetering van de situatie ontnemen. Deze mysterieuze handen gieten water op de molen van opruiing en chaos en maken het leven voor de bevolking ondraaglijk. Ze zijn een wezenlijk aspect van het systeem en hen die het land besturen.

Elke oplettende persoon kan deze tweedracht opmerken en ziet dat een van de centra dat onrust en tweedracht zaait actief is in de heilige stad Qom. Dit instituut geeft ruimte aan een groep van ongeletterde mensen, die vanuit hun onwetendheid en hun psychosociale stoornissen enkel het doel hebben om spanningen en chaos te creëren en te verspreiden.

Dit centrum kan u niet onbekend zijn! Dit instituut is als een doorn in de ogen van vele docenten, onderzoekers, wetenschappers en studenten. Het propagandacentrum is actief onder de naam ‘Instituut voor Religies en Sekten in Qom' dat geleid wordt door Mahdi en Hussein Taa-eb en hun soortgenoten. Hun voornaamste activiteit is het beledigen, aanklagen, het verspreiden van leugens en valselijk beschuldigen van het eerlijke en vreedzame volk van Iran.

Het Instituut voor Religies en Sekten in Qom wordt geleid door mensen die een religieuze tulband en mantel dragen en hun absurde ideeën en obscene en gewelddadige daden verbergen achter de naam van de islam. De kwaadaardige leuzen en destructieve activiteiten van het centrum verschijnen op nieuwssites zoals " Markaz Didban" (Centrale Waarneming), " Adyan News “ (Religie Nieuws), " Borhan News " (Argumenten Nieuws), "Bulletin News", "Nedayeh Enghlab" (Stem van de Revolutie), enz. 

Het is voldoende voor u om als voorzitter van de ‘islamitische’ ‘Assembly of Experts’, die als opgave heeft problemen op te lossen, een blik te werpen op deze sites en uzelf ervan te overtuigen wat de afschuwelijke daden van deze mensen tot gevolg hebben en dit met aanwending van de bezittingen en rijkdommen van het land.

Mr. Mahdavi Kani,

Wij vragen of de religieuze beginselen van de islam en de grondwet van het regime met u als leider van de ‘Assembly of Experts’ (Vergadering van Deskundigen) het toelaten dat ondeskundige mensen, vol aanklachten, openlijk onze landgenoten mogen beledigen en beschuldigen op de site van Adyan Nieuws? Blijkbaar heeft de minister van Justitie Sadegh Larijani, die zo betrokken is bij het ??bevechten van verschillende facties, niet genoeg tijd en slaagt hij er niet in om de juridische problemen op te lossen. Zijn broer Ali Larijani, de parlementsvoorzitter, die de ene dag in Damascus is en de volgende in Beiroet om de status quo te handhaven, heeft geen tijd om zich over de ernstige binnenlandse situatie te buigen en zich over de steeds erger wordende mensenrechtenschendingen en waardigheid in het land te informeren.

De rechtschapen en nobele advocate Nasrin Sotoudeh zit al lang gevangen in de beruchte middeleeuwse kerkers. In een recent artikel op Markaz Didban en op andere officiële sites werd de eerbare Nasrin Sotoudeh, die een symbool van verzet en verdediging van de mensenrechten en de menselijke waardigheid is, zwaar beschimpt. Het gaf ook aan hoe de gevangenissen tot zulke beruchte folterplaatsen geworden zijn.

Het is nog vreemder dat de beulen van de Evin gevangenis niet het pad van de menselijkheid bewandelen en de banden rond de handen en voeten van mevrouw Nasrin Sotoudeh breken, maar in plaats daarvan de Derwisjen valselijk beschuldigen de vijfde buitenlandse pijler van de Westerse vijand te zijn omdat ze sympathiseren met mevrouw Nasrin Sotoudeh.

Mr. Mahdavi Kani,

Waar zijn we aangekomen als medelijden met een gevangen moslima bestempeld wordt als “handelen tegen de nationale veiligheid”, “verstoring van de openbare orde” en “belediging van de Opperste Leider’?

De leiders van het zogenaamde Instituut voor Religies en Sekten streven subversieve bedoelingen na doordat zij onschuldigen als schuldig afschilderen, en onlogische verbanden leggen tussen dingen die niets met elkaar te maken hebben. Ze verzinnen fantasievolle verhalen die ze vervolgens als feiten publiceren en leggen dossiers aan, die als aanklachten aan pseudo-rechters voorgelegd worden, zodat onschuldigen veroordeeld kunnen worden.

Mr. Mahdavi Kani,
Dr Ahmed Shaheed, de VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, wil Iran bezoeken en een eigen beeld van de situatie van de gevangenen maken. De heer Mohammad Javad Ardashir Larijani heeft hem herhaaldelijk met obscene en onfatsoenlijke beledigingen beschimpt. Het zal u duidelijk zijn dat het probleem niet een bezoek aan de Iraanse martelkamers kan zijn. Zelfs de president van het land mocht Evin niet bezoeken. Toen hij zich op zijn grondwettelijke rechten beriep voor een dergelijk bezoek aan de gevangenis werd er tegen hem een vergelijkbare strijd en controverse gevoerd als tegen Dr. Ahmad Shaheed.

Deze verschrikkelijke en vernietigende situatie van wetteloosheid knevelt het Iraanse volk en beneemt het de adem om haar leven te leiden. Om onze gekwelde medeburgers te ondersteunen en hen aan te moedigen zal de Internationale Organization to Preserve Human Rights in Iran samen met andere internationale organisaties voor verdere verduidelijking van de situatie zorgen en de oorzaken in Iran aanklagen en volledige en nauwkeurige informatie geven aan de bevolking van het Westen.

Verschillende acties in verschillende steden in Europa, de VS en Canada zullen op touw gezet worden om de onvoorwaardelijke vrijlating van mevrouw Nasrin Sotoudeh te eisen, evenals de onmiddellijke stopzetting van de destructieve werking van het Instituut van Religie en Sekten in Qom en andere centra.

International Organization to Preserve Human Rights in Iran

Oslo  26/11/12