ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

Het uiteindelijke doel van een verlichte beschaving van Islamitische Ontwaken

Volledige tekst van de toespraak van de Iraanse Opperste Leider, Ali Khamenei, tijdens het congres over ‘Islamitisch Ontwaken’ met internationale wetenschappers - Teheran 30 april 2013

In de naam van God, de Barmhartige en de Genadige

Beste gasten, ik heet u welkom en vraag de barmhartige God om onze inspanningen voor de overwinning van de moslims vruchtbaar te laten zijn.
De kwestie van het ‘Islamitische Ontwaken’ waar deze conferentie over gaat, is de meest verbazingwekkende gebeurtenis in de geschiedenis van de islamitische wereld en de moslimgemeenschap.

Het is een grote gebeurtenis en met Gods hulp, in goede gezondheid en voortgang op het goede spoor, is er een vooruitzicht om niet enkel een islamitische beschaving voor de moslimgemeenschap te creëren, maar voor de gehele wereld.

Wat we vandaag zien, en wat geen enkel intelligent mens kan ontkennen, is dat de islam ??nu uit zijn hoek is opgestaan en een nieuwe plek verworven heeft om een essentiële rol te spelen in de gebeurtenissen die plaatsvinden over de gehele wereld.

De islam neemt nu een nieuwer standpunt in voor politiek, overheid en maatschappelijke bewegingen. En dit is van belang vanwege de nederlaag van het communisme en het liberalisme dat een leegte nalaat die de islam kan opvullen. De eerste resultaten zijn de meest recente gebeurtenissen in Noord Afrika en het Arabische gebied en het zegt ook iets over de grotere waarheid in de gebeurtenissen van de toekomst.

Het ‘Islamitische Ontwaken’ dat de vertegenwoordigers van de arrogante staten niet eens durven te vernoemen, is een waarheid die men nu over vrijwel de hele islamitische wereld kan zien. De belangrijkste tekenen van dit ontwaken, is de groeiende belangstelling van de jeugd om de pracht van de islam te doen herleven, en hun groeiende kennis over de aard van het overheersende internationale systeem, en de repressie van de regeringen die met hun bloederige klauwen al meer dan 200 jaar het islamitische en niet-islamitische Oosten onderdrukken en de sluier van moderniteit en cultuur gebruikten om meedogenloos de volkeren aan te vallen.

Bij dit gezegende ontwaken zijn er een aantal geheime aspecten, maar wat zeker is, is het resultaat van de recente gebeurtenissen in Noord Afrika, en daardoor zijn we verzekerd  dat we nog grotere gebeurtenissen kunnen verwachten.

Het in vervulling gaan van de goddelijke beloften is een hoopvol teken dat een aanwijzing is naar zelfs nog groter nieuws. De Koran vertelt twee verhalen en geeft voorbeelden van deze strategie.

De eerste goddelijke belofte, de kleinste, werd gegeven aan de moeder van Mozes op het harde moment dat ze de mand waarin haar baby zat te water moest laten: ‘Deze baby zal opgroeien tot een profeet van God.’

Dit was dus een klein teken voor de verzekering van de harten en na jaren werd de echte belofte gerealiseerd en veranderde de geschiedenis toen Mozes een profeet werd.

Het andere voorbeeld was de kracht van God toen hij diegenen die het heilige huis van de Kaaba aanvielen uitroeide, en zo zijn er vele voorbeelden in de Koran.

Of de dag waarop de Islam triomfeerde in Iran en in staat was om te zegevieren over de VS en het zionisme in een van de belangrijkste gebieden in deze regio; de wijzen begrepen dat andere overwinningen nog zouden komen.

De stralende waarheid van de Islamitische Republiek, die zelfs door onze vijanden erkend wordt, is helemaal vanwege de belofte van God. En onze mensen zullen altijd sterk staan ??tegenover de bedreigingen van hen die angst propageren.

De mensen, die de speelbal waren van de arrogante naties en die zijn opgestaan tegen hun regeringen, delen nu deze ervaring.

Sterk staan, geduldig zijn en geloven in de belofte van God zal ons leiden tot de Islamitische beschaving.

Nu dat vele geestelijken hier aanwezig zijn op deze bijeenkomst, denk ik dat het vermelden van sommige punten noodzakelijk is voor het ‘ontwaken van de islam’.

Het eerste punt is dat de eerste oproepen in het verleden tot ontwaken die geleid hebben tot deze overwinningen te wijten zijn aan de religieuze leider en de religieuze mensen voorzien van wapens, en grote persoonlijkheden zoals, Jamal Addin, Mohammed Abde, Mirzaye Shirazi, Mullah Khorasani, Mahmod al Hassan, Mohammad Ali, Sjeik Fazlollah, Haj Aqa Norollah, Abol Ali Modody, en vele andere grote zielen en mensen van de jihad binnen Iran, Egypte, India, Irak.

In de moderne tijd, is de naam van de schitterende en grote ‘Imam Khomeini’ als een stralende ster aan de hemel van de islamitische revolutie. Ondertussen beweren honderden bekende en duizenden onbekende deskundigen dat de islamitische revolutie in Iran eveneens de reden was voor hervormingen in andere landen. Personen zoals Hassan al Bana en Eqbal Lahory die geen mullahs zijn waren ook geweldig en hun daden verbazingwekkend.

De mullahs en geestelijken zijn altijd een bron van oplettendheid geweest en een remedie voor het hart van de mensen, en op elk moment in de geschiedenis dat de geestelijken het volk hebben geleid en hen met hun leiderschap voor gevaar behoed hebben, waren de resultaten zeer goed.

Dit feit heeft vele voordelen voor het ontwaken van de islam, maar voor de vijanden van de islamitische ideeën hebben ze turbulentie gecreëerd en vele problemen. En dat is de reden waarom ze proberen de geestelijken uit hun hoge functies in politiek en religie neer te halen en te vervangen door nieuwe leiders (Qotb), omdat ze begrepen hebben dat het mogelijk is om een compromis te vinden over religieuze ideeën met een aantal van deze nieuwe leiders. Iets wat nooit mogelijk is met sterke en trouwe geestelijken.

Dit feit maakt de last van de geestelijken (mullahs) nog zwaarder. De geestelijken moeten altijd op de hoogte zijn van de nieuwe strategie van de vijand en zich niet door hun trucs laten misleiden.

Vandaag leven we in een tijd waarin we de vooruitgang van de islam ervaren. Maar nu zien we dat de VS en de zionisten, van de ene kant, proberen islamitische vertegenwoordigers te vormen met wankele denkbeelden. En van de andere kant trachten ze de mensen aan te trekken in verkeerde handelingen. De echte vertegenwoordigers van de islam die de bewaarders van de religie zijn moeten heel, heel voorzichtig zijn.

En het andere punt is om aan lange termijnplanning te doen voor de opstanding van de islam in de moslimlanden. Het is vanuit dit oogpunt dat we een ontwaken in de naties kunnen creëren. Dus we moeten ons dit standpunt eigen maken, zodat we duidelijker de weg voor de lange termijn en korte termijn kunnen plannen. En het uiteindelijke doel kan niets minder zijn dan het tot stand brengen van de verlichte "islamitische beschaving". De mensen van de islam moeten alle potentie van hun samenlevingen en hun landen aanwenden om een beschaving in overeenstemming met de Koran te bereiken. De voornaamste bijzonderheid van deze beschaving is dat mensen profiteren van al het materiële en spirituele potentieel dat God ons gegeven heeft zodat we de natuurlijke en fysieke wereld kunnen beveiligen.

Het gezicht van deze beschaving is een democratie op basis van de wetten afgeleid uit de Koran, zoals Jihad en het antwoord op de nieuwe behoeften van de mensheid, en om zondigen en het toevoegen van nieuwe ideeën aan de religie te vermijden, en om comfort en economische stabiliteit te brengen, en om gerechtigheid in de samenleving te brengen, en de economie van woeker te verlossen, en goede manieren te verspreiden, en om de slachtoffers in de wereld te beschermen, en om hard te werken.

De observatie en toezicht van de geestelijken (Mullahs) is van belang in alles, van mensenrechten tot het onderwijssysteem, van economie tot industrie en van moderne media tot kunst en cinema, van internationale relaties tot etc.

De ervaring heeft ons geleerd dat we kunnen en in staat zijn om dit doel te bereiken. Dus we moeten niet pessimistisch zijn over dit idee. Pessimisme i.v.m. je capaciteiten is de gave van God ontkennen. En de hulp van God vergeten is als vallen in de put van depressie. We kunnen de wetenschappelijke en economische verdediging van 's werelds machtigste naties breken, en de waarheid van de islam brengen naar de meerderheid van de mensen in de wereld die in slavernij onder hun wrede regeringen leven. De islamitische beschaving kan geloof, wetenschap, goede manieren, voortdurende jihad, en visionair denken brengen.

Het derde punt is dat we lessen uit ons verleden moeten trekken, en het feit dat het volgen van de westerse manier van denken en politiek enkel ongeluk onder de mensen zal brengen. Moslimlanden hebben gedurende meer dan 100 jaar de donkere zijde ondervonden als gevolg van het afschuwelijke gedrag voor politiek, ethiek en economie.

Ik bedoel niet dat we vijandig tegenover het Westen moeten staan. We zijn geen vijanden met iemand vanwege het geografische verschil, wij zijn vijanden van onderdrukking en arrogantie, geweld en slechte manieren, en dit is het contrast tussen onze landen. En vandaag de dag zien we de overheersing en inmenging van de VS in onze regio en dat is de reden voor het nieuwe ontwaken en de orkaan van nieuwe revoluties.

Hun beloften mogen geen invloed hebben op de ideeën van onze politiek. En ook hier moeten we lessen trekken uit onze ervaringen. Degenen die hun oren hebben geopend voor de beloften van de VS zijn niet in staat om hun volkeren te helpen of om zich te bevrijden van elke onderdrukking.

Degenen die passief blijven en de kans van het ontwaken van de islam missen moeten God en hel vrezen.

Het vierde punt is het meest bedreigende probleem voor het nieuwe ontwaken van de islam, en dat is het plan van onze vijanden om onenigheid te creëren teneinde bloed te vergieten binnen onze gemeenschappen tussen de verschillende religies en rassen. Deze samenzwering wordt op dit eigenste moment in actie gezet door de geheime diensten van het Westen en het zionisme met behulp van petroleumdollars afkomstig van het oosten van Azië tot het noorden van Afrika en in het bijzonder van het Arabische schiereiland. Dit plan wordt heel serieus aan het werk gezet door terrorisme en bomaanslagen die eindigen in bloedvergieten.

Degenen die de eenheid van de islamitische gemeenschap zien als een belemmering voor hun kwade plannen beogen antagonisme tussen de moslimgemeenschap als de eenvoudigste manier om hun satanische doelen te bereiken en gebruik te maken van andere interpretaties van de islam om vijanden te maken van vrienden.

Grondige studie van het interne geweld binnen de gemeenschappen toont duidelijk dat de hand van de vijand erachter zit. Deze hand gebruikt de onwetendheid en het oppervlakkig denken van onze gemeenschap, en brengt gas naar het vuur. De last van de geestelijken in dit aspect is erg zwaar.

Libië, Egypte, Tunesië, Syrië, Pakistan, Irak en Libanon worstelen allemaal op de een of andere manier met dit probleem, en we moeten serieus proberen om een remedie te vinden.

Het is oppervlakkig te denken dat we deze problemen enkel beschouwen als problemen tussen religieuze en raciale minderheden. De propaganda van het Westen verklaart de problemen in Syrië als problemen tussen soennitische en sjiietische moslims, ondertussen een veilige hoek voor het zionisme en de rebellen in Syrië creërend die een bedreiging voor de vrede van dat land vormen. Maar in werkelijkheid is de oorlog in Syrië niet tussen soennieten en sjiieten, maar een oorlog tussen de zionistische en antizionistische krachten.

Ook de recente verhalen over Bahrein zijn een leugen. De meerderheid van de mensen in Bahrein is sinds lang onderdrukt en heeft niet het recht om te stemmen of op andere fundamentele mensenrechten, nu willen ze wat hen rechtmatig toekomt. Moeten we dit zien als een oorlog tussen soennieten en sjiieten omdat de meerderheid van de mensen sjiiet is?

Dit zijn de cruciale punten waaraan de geestelijken aandacht moeten besteden om de plannen van de vijand te begrijpen.

Het vijfde punt is dat we de werkelijkheid van de verschillende krachten voor het ontwaken van de islam kunnen begrijpen en hun echte agenda door het onderzoeken van hun standpunt ten opzichte van de Palestijnse kwestie. Van 60 jaar geleden tot nu heeft de islamitische gemeenschap geen grotere zorg dan de bezetting van Palestina. De strijd aan te gaan tegen deze vijand, die geen respect heeft voor de moslims van Palestina, moet het belangrijkste doel van echte moslims zijn, en het standpunt van de moslim over dit onderwerp kan de methode zijn om zijn echte ideeën en doel te evalueren.

Lieve gasten, vergeet de vijand niet. Als we onze vijanden veronachtzamen ligt het veld voor hen open. We hebben veel ervaring op het gebied van de islamitische revolutie van Iran. Toen de westerse landen verslagen werden door de islamitische revolutie; toen ze de kracht van de koran en milities (Basij) verwaarloosden, werden al hun geheime agentschappen aan het werk gezet om hun fout te corrigeren.

We zijn getuige geweest van vele van hun trucs en samenzweringen tijdens deze dertig en zo jaar, en wat hun plannen heeft doen mislukken, bestaat in werkelijkheid uit twee pijlers:

Sterk staan in de principes van de islam en de aanwezigheid en de hulp van de bevolking. Deze twee pijlers zijn altijd de sleutel tot de overwinning, de eerste is te wijten aan de puurheid van het geloof en echt geloven in de belofte van God, en de tweede vanwege de puurheid van hard werken.

De bevolking die hun leider vertrouwt zal de gemeenschap altijd zegenen met hun aanwezigheid, en wanneer de mensen ??sterk achter hun leiders staan, is geen kracht in staat om die natie te breken. Dus alle naties en het volk moeten door hun aanwezigheid de verzekering geven aan de overwinning van de islamitische beschaving.
Ik vraag de Heer dat u en de moslimlanden begeleiding en hulp krijgen.

Originele tekst www.adyannews.com

http://www.adyannews.com/various/item/13875-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html

De volledige tekst werd gepubliceerd op meerdere sites zoals Irna, Isna, Inn, Mehr, Fars, … en de site van Ali Khamenei

Source: http://www.mehriran.de/nl/articles/datum///het-uiteindelijke-doel-van-een-verlichte-beschaving-van-islamitische-ontwaken/