ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

Het Iraanse regime spuwt herhaaldelijk zijn gal over Dr. Ahmad Shaheed

De talrijke propaganda en massamisleidende organisaties die verbonden zijn aan het Iraanse regime en de staatskas leegplunderen, beschuldigen en lasteren iedereen binnen en buiten het land en zijn verbolgen over de resoluties die internationaal het Iraanse rechtssysteem veroordelen.

Enerzijds is er Mohammad Javad Ardeshir Larijani, die zeer actief is het werk van de VN-commissaris voor de mensenrechten voor Iran, Dr. Ahmad Shaheed, te ondermijnen en in diskrediet te brengen.  Anderzijds vallen officiële websites het werk van Dr. Ahmed Shaheed scherp aan.

We citeren een paar passages uit de website Bultan News en andere die worden geassocieerd met de elite van het regime:

Volgens de Vereniging van Journalisten worden de rapporten van de Speciale Verslaggever van de Mensenrechten voor Iran door tal van nieuwsagentschappen van anti-revolutionairen en oppossanten begroet.

Ahmed Shaheed, afkomstig van de Maldiven, is aangesteld als de Speciale Verslaggever van de VN (beter gezegd van het Westen) voor de mensenrechten van Iran. Deze persoon, wiens rapporten zonder enige uitzondering in lijn met het Westerse beleid zijn, volgt een erg vreemde methode voor het verzamelen van zijn informatie. Hoewel, voor elk rapport, in het bijzonder over de mensenrechten, men gebruik zou moeten maken van erkende en sterk onderbouwde informatie, knutselt dr. Ahmed Shaheed zijn informatie bij elkaar bij anti-Iraanse terroristische elementen en degenen die door de regering van de Islamitische Republiek Iran als vijanden bestempeld zijn.

De zogenaamde Speciale Mensenrechtenrapporteur voor Iran heeft,  voor alle tot nu toe verschenen rapporten, zijn bronnen van anti-regime groeperingen, opruiende groepen die hun toevlucht in het buitenland hebben gezocht, separatistische groeperingen, subversieve sekten en tenslotte leden van terroristische organisaties.

De vraag is hoe zou een verslaggever van mensenrechten zijn informatie kunnen verzamelen van hen die de grootste schenders van de mensenrechten zijn?

Ahmad Shaheed heeft in al zijn rapporten beweringen aangehaald van terroristische organisaties vooral van de MKO. Dezelfde groep die zich schuldig gemaakt heeft aan het aanvallen en terroriseren van 17 duizend van onze burgers en daarmee de grootste misdaad in de geschiedenis van Iran hebben begaan.

Op de laatste vergadering tussen Ahmed Shaheed en de elementen van deze terroristische groeperingen, had Parviz Khazaee een van de leiders van de terroristische groep MKO een ontmoeting met Dr Ahmed Shaheed in de Zetel voor Mensenrechten in Noorwegen, om zo zoveel mogelijk informatie te verzamelen van deze terroristische groepering.

Het is interessant op te merken dat in het verleden vele officieuze organen en personen van de Islamitische Republiek Iran hem om een vergadering verzocht hebben om te spreken over de valse informatie die hij heeft vergaard, maar elke keer heeft hij dit met verschillende excuses geweigerd.

Ook nog belangrijk om aan te halen is dat Ahmed Shaheed, of beter gezegd de Speciale Mensenrechtenverslaggever voor Iran, minister van Buitenlandse Zaken van de Malediven is geweest en samenleeft met zijn derde vrouw, die Australische is. Volgens sommige mediabronnen, wordt hij momenteel door rechtbanken in de Malediven vervolgd.