ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

Khamenei ziet alle oppositie als "Onzuivere en kwaadaardige levensvormen, gaande van huisratten tot politieke microben"

Exclusief InsideofIran - persbericht: "Het Internationaal Comité voor de Mensenrechten in Iran" wil de onderdrukking - die deel uitmaakt van de agenda van extremistische krachten in Iran - van verschillende sociale en publieke groepen, religieuze minderheden, en vooral de aanhangers van de Iraanse intellectuelen binnen en buiten Iran, onder de aandacht van de internationale instellingen voor vrijheid en mensenrechten brengen.

Valse mystiek in de context van de Khamenei’s speech in Qom

De Opperste Leider van de Islamitische Republiek, Ali Khamenei verduidelijkte vorige week in zijn toespraak in Qom, zijn standpunt aangaande de beslissing van het regime om het "valse mysticisme” en de “binnenlandse vorm van christendom"te bevechten. 

 

De volgende dag, wijdde Ali Larijani tijdens de ceremonie ter verwelkoming van de Opperste Leider in Qom langdurig uit over dit onderwerp en verklaarde dat de ideeën achter het soefisme over het algemeen aantrekkelijk zijn, maar dat een groep van mensen uit onwetendheid opgenomen worden in verschillende stromingen van "valse mystiek". Ali Larijani riep de autoriteiten op om de centra van het soefisme te ontmantelen en een ernstig uitvoeringsplan te ontwerpen om de samenleving te ontdoen van deze "valse mystieke” groepen die de jongeren verdelen en doen ontaarden.

Een definitie van "Valse mystiek", aldus de leiding

Om een juist antwoord op dit onderwerp te vinden moeten we de website "Kjergeh" (mantel) bezoeken. “Kjergeh” werd 6 jaar geleden opgericht, is gewijd aan Antisoefisme en valt onder niet aflatende kracht de verschillende takken van het soefisme op agressief aan, in de veronderstelling dat zij de "valse mystiek” vertegenwoordigen en een bedreiging voor de jeugd en de maatschappij in het algemeen vormen. Deze site, verbonden aan de beweging die zich wijdt aan "het bevechten van mystiek" is een onderdeel van het Ministerie van Informatie en Intelligentie en valt onder de verantwoordelijkheid van Mullah Hussein Talib – die recent in een artikel van 3 oktober "Mystiek Ja - maar geen "Valse mystiek" zijn visie onderstreepte.

Ongeacht enige definitie of uitleg, elke vorm van het soefisme (met inbegrip van de Soefiordes, groepen en filialen) is een vertegenwoordiging van "vals mysticisme". Slechts een enkele vorm van mystiek is toegestaan en dat is degene die door het regime wordt bepaald. Alle andere vormen zijn "afwijkende vormen van mystiek" en moeten worden ontmanteld omdat zij een gevaar vormen voor het regime van de Islamitische Republiek Iran. 

 


Het scenario bepalen hoe om te gaan met de verschillende takken van soefisme en soefi’s

De opperste leider zei in zijn toespraak in Qom dat in de strijd tegen de valse mystiek, het noodzakelijk is stil te staan bij de vraag van "zelfbewustzijn of zelfontdekking" wat de achterliggende idee van mysticisme is. In deze context zei mullah Heydarmeslihy op 23 oktober tijdens een persconferentie dat de leider gevraagd heeft het beginsel van "zelfbewustzijn" te respecteren en de principes van mysticisme te onderzoeken. "We moeten dus aan dit verzoek tegemoetkomen door het “valse mysticisme" te scheiden van de "echte mystiek".

Een van de eenvoudigste en meest efficiëntste manieren om religieuze personaliteiten en hun ideeën in diskrediet te brengen is door hen op sociaal gebied aan te vallen en een lastercampagne op te starten met beschuldigingen om hen in de ogen van de mensen te vernederen. Dit kan simpelweg bereikt worden door het schrijven van lasterlijke artikelen of boeken die schandalige beschuldigingen bevatten. Dit is de manier waarop het regime te werk gaat om het "valse mysticisme” te scheiden van het “echte”.

Websites en blogs, gesteund door de het Ministerie van Inlichtingen, passen deze methode al vele jaren toe door het volgen van een beleid van "karaktermoord" door het gebruik van belachelijke uitspraken, vulgaire woorden en beschuldigingen tegen de grote figuren van het soefisme en islamitische mystiek. 

Maar in deze nieuwe fase van vijandigheid ten opzichte van het soefisme en islamitische mystiek heeft het Ministerie van Cultuur en Islamitische Begeleiding zich gericht op de eliminatie van het soefisme door middel van onderdrukking, intimidatie, bedreigingen en vernietigen van hun leden en leiders

De ambtenaren van dit ministerie hebben een tentoonstelling georganiseerd met een stand speciaal gewijd aan hekserij en satanaanbidding. De bezoekers van de tentoonstelling worden voorgehouden dat de dissidente groepen – en dus degenen die zich aansluiten bij de “groene beweging van het Iraanse volk” - geassocieerd zijn aan hekserij en duivelaanbidding. 

In deze stand worden banners getoond van Saybabay Hindi, Dafvan van Japan, Oshoui Hindi samen met foto's van dissidente geestelijken en opposanten van het regime, zoals Hojatoleslam Mohsen Kadori, Hojatoleslam Karroubi, Hojatoleslam Mohammad Khatami, ayatollah Boroujerdi, Mohajerani, Zahra Rahnavard, Nobelprijswinnaar Shirin Ebadi , Akbar Ganjey, Mir-Hossein Mousavi. Hierbij deze leden van de oppositie en de voorstanders van vrijheid en mensenrechten associërend met niet-moslim groepen, en duivelaanbidders. 

Voor de organisatoren van de tentoonstelling doen dus alle bovenvermelde personen aan satanaanbidding. Dat wil zeggen: al diegenen die de verkiezingsresultaten betwisten, deelnamen aan de protesten en de mensenrechten verdedigden afgegleden zijn van de islam naar duivelaanbidding. M.a.w. het regime beschouwt iedereen die kritisch staat tegenover haar beleid en haar handelingen afkeurt als duivelaanbidders en zijn niet te vertrouwen.

Bij de banners met afbeeldingen van hekserij en duivelaanbidding zijn rare dingen te zien. Een banner die bijzonder opvalt stelt de duivel voor. Hij staat rechtop en houdt zijn mantel open waarbij zijn studenten en volgelingen, die onder zijn mantel zitten, zichtbaar worden. Een van de voorgestelde volgelingen onder de mantel is Dr Ali Nour Tabandeh, een Groot Soefimeester en hoofd van Gonabadi soefiorde. Hij is een bekend en fervente voorvechter van mensenrechten en werd vervolgd en gevangengezet voor zijn promensenrechten standpunten door zowel het regime vóór als na de Iraanse revolutie. 

De Gonabadi Soefi's werden altijd al geviseerd door het systeem. Maar sinds 2006 is de druk verhoogd en worden hun gebedshuizen met bulldozers vernield. Onlangs werd de druk nog meer opgevoerd door hen te beschuldigen van satanaanbidding omwille van hun steun aan Karroubi, de oppositiekandidaat in de omstreden verkiezingen van vorig jaar.

Een andere banner die in het oog springt, is een zwarte poster gewijd aan het soefisme, die duidelijk impliceert dat alle soefi's satanaanbidders zijn.

 Antisoefisme slogans worden getoond op een foto van het schrijn van de beroemde 14e eeuwse Soefimeester Shah Ne'matollah, evenals een foto van een zeer geliefde Soefimeester, musicus en de marteldood gestorven Seyed Khalil Alinejad, lid van de Al-haaq soefiorde. Net onder deze foto's worden een reeks verzonnen aanklachten weergegeven en de algemene anti-soefislogans die anti-soefiëmoties tegen alle soefiordes aanmoedigen. 
Daarnaast hangt een banner met Anti-Baha'i slogans en slogans Anti-"Al Yassins", wiens jonge leider, Peyman Fatahi, momenteel in de gevangenis zit.


Tentoonstelling

De tentoonstelling heet "Het leven van kwaadaardige onzuiverheid". Het is duidelijk dat de organisatoren in de geest van de bezoekers de idee willen laten postvatten dat alle vormen van mystiek en het soefisme een vorm van duivelaanbidding is die gevaarlijk is voor de jeugd en de samenleving als geheel. Daarom leidt een persoon die het soefipad volgt een onzuiver en decadent leven. Bij gevolg moet het soefisme worden uitgeroeid. Standpunten van oude geestelijken, zoals Madani Gonabadi, die al zijn gehele leven vijandig is tegenover Gonabadi soefi's, is een voorbeeld van dergelijk denken. In zijn recente interview met de nieuwssite "online youth" zei hij dat hij aan de Iraanse Revolutionaire Garde zei dat de soefi's als "huisratten" zijn. “Men moet hen verdelgen op dezelfde manier waarop men plagen in de landbouw verdelgd.” D.w.z. door gebruik te maken van pesticiden. Maar deze mening is niets nieuws vooral als men de toespraak van de opperste leider Ali Khamenei in Qom leest. Khamenei noemt de soefi’s geen ratten of muizen, maar politieke ziektekiemen waartegen de gehele gemeenschap moet worden ingeënt. (Zie Qom toespraak.)

Wie is de verantwoordelijke van deze tentoonstelling?

De officiële organisator van deze tentoonstelling is het "Bureau van Conferenties en Researchcentrum voor Digitale Kennis en Informatie", die onder de paraplu van het Ministerie van Cultuur werkt en het hoofd van de media sectie - Mohammad Ali Ramin. Ramin, is een bekende persoon van het systeem en een bekende fascist. Hij is de man die de World Conference ter ontkenning van de Holocaust in het leven riep. Zijn extremistische opvattingen zijn wereldwijd gekend.

Ministerie van Informatie

Heidar Moslehi, de minister van Informatie en Veiligheid van de Ahmedinejad regering, zei in zijn toespraak van 26 oktober dat er in de afgelopen twintig jaar achter de schermen opruiing is en plannen gemaakt worden die met succes geleid hebben tot twee totaal tegengestelde polen van intriges, t.t.z. "Hojjatiyeh" en "Bahá'í". Heidar Moslehi onthulde eveneens tijdens deze toespraak dat president Mahmoud Ahmadinejad persoonlijk de twee opeenvolgende termijnen van zijn presidentschap en het plan voor zijn herverkiezing ontworpen had.

Wanneer men deze opmerkingen naast de toespraak van de hoogste leider in Qom plaatst, ziet men duidelijk wat deze twee toespraken impliceren. In zijn toespraak zei de opperste leider dat zij die beweren dat de verkiezing frauduleus waren blind zijn. Nu horen we in de uitspraak van de Minister van Informatie dat de herverkiezing van Ahmedinejad perfect volgens plan werd uitgevoerd. Dus is volgens de Opperste Leider het negeren van de volksstemming en het bekendmaken van de resultaten voordat de stemmen geteld zijn niet frauderen maar dat het te maken heeft met de blinde lichtzinnigheid van de mensen. De opperste leider maakt nu duidelijk dat blindheid niet aanvaardbaar is. Dus het was niet vals spelen, maar de mensen waren blind voor de waarheid, en nu wordt deze blindheid niet langer meer getolereerd.

Het is duidelijk dat de gezagdragers expliciete gehoorzaamheid vragen van hen die publiekelijk protesteerden tegen de verkiezingsuitslag. Volgens de opperste leider zijn zij en de medewerkers van hen die deze protestbeweging leiden politieke microben, die moeten worden verdelgd. Het systeem, in een poging om te onderdrukken en zich te ontdoen van grote tegenstanders en critici, heeft via een bevel van de procureur-generaal de ontbinding van twee partijen bevolen - het Islamitische Iran Participation Front en de Vereniging van de Mujahedeen Islamitische Revolutie. Dit is de methode van vaccinatie tegen bacteriën waarover de opperste leider het in zijn toespraak had.

Oorspronkelijke tekst:
Khamenie See’s all Opposition as “Impure malignant life forms ranging from domestic rats to political microbes”

http://www.insideofiran.com/en/archive/42-important-news/5969-khamenie-sees-all-opposition-as-impure-malignant-life-forms-ranging-from-domestic-rats-to-political-microbes.html

Use any material or part of the news sources mentioned (insideofiran) is permitted.
All rights to "insideofiran.com” reserved.
www.insideofiran.com