ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

کانالهای اطلاعاتی از چه وحشت دارند؟

کانالهای اطلاعاتی از چه وحشت دارند؟

سایت اطلاعاتی "مشرق نیوز" مدتی است که دکتر مصطفی آزمایش را مورد هجمه قرار داده است. این بار اشاره های ناشیانه یی هم به اعلامیه نوروزی "سلسله گنابادی" دارد که در آن تصریح شده که  سلسله گنابادی سخنگو ندارد و فراخوان دادن نیز از زمره کارهای "مکتب درویشی" نیست.

اما سایت "مشرق نیوز" به سبک و سیاق خودش، درباره ظرفیت بسیج میلیونی فراخوانهای دکتر آزمایش دم میزند!! بعد برای اثبات حس مزاح، دو عکس از تجمع هواداران "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر درایران" را باز پخش میکند!! با این همه توضیح نمیدهد که در واقع   تجمع هواداران انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در سوئد  برای اعتراض به بازداشتهای غیرقانونی و احکام ظالمانه بر علیه دراویش گنابادی زندانی در ایراندر روزهای شنبه دو هفته متوالی در استکهلم برگزار شد و توسط رسانه های مختلف دنیا از جمله رسانه های فارسی زبان بازتاب وسیع و گسترده ای یافت.

اقدامات سایت "مشرق نیوز" وسایتهای مشابه ثابت میکند که دژخیمان سفاک در ایران  میکوشند تا آبروی نظام قضایی ایران را در دنیا ببرند و به این دلیل هم هنوز هم به بازداشتخای غیرقانونی دراویش در شهرهای مختلف کشور  ادامه میدهند

اعلانات سایتهای ورشکسته امثال "مشرق نیوز" و وبلاگهای وابسته به آن امثال"خرقه" / متعلق به باند "بیرانوند"ی های دهات بروجرد/   بزرگترین مُبلّغ حقانیت مکتب درویشی است،  و نویسندگان این قبیب اعلانات و شبه مقالات !!  با ابراز خبث طینت خود،  ناجوانمردای دشمنان و مخالفان "اسلام ناب راستین محمدی" و مسکل "تصوف و عرفان راستین اسلامی"  را بیش از پیش در چشم مردم ایران و جهان آشکار میکنند

سایت مشرق نیوز نوشته است:

تصاویر/ تجمع میلیونی دراویش در استکهلم هیچ کس به اندازه مصطفی آزمایش سخنگوی برکنار شده فرقه گنابادی توان بسیج کردن توده های میلیونی دراویش را ندارد! نمونه اخیر آن فراخوان تجمع صوفیان گنابادی در استکهلم است.باورتان نمی شود جمعیتی که در آنجا جمع شدند غیر قابل باور است. فوج فوج جمعیت در لبیک به ندای آقای آزمایش جمع شده بودند. تصاویر این اجتماع 11 نفری را می ببینید.

Source: http://insideofiran.org/component/content/article/25-1389-11-29-10-03-18/11527-1392-02-07-13-15-06.html