ArtikelArticleArticlesArtiklenArticle

آیت الله نوری همدانی گفت در اسلام جائی برای تصوف نیست

پاسخ آيت الله نوري همداني به جمعي از طلاب حوزه علميه

در اسلام جايي براي تلاش فرقه صوفيه نيست

به گزارش خبرگزاري "شبستان" از قم، گروه شهرستان ها:

آيت الله نوري همداني در پاسخ به سوال جمعي از طلاب حوزه علميه قم در خصوص اقدام فرقه صوفيه به تاسيس خانقاه و نفوذ در قشر جوان ،از صوفيگري به عنوان مسلكي باطل و منحرف ياد كرد.

به گزارش خبرگزاي شبستان از قم، متن پاسخ به شرح ذيل است:

اين موضوع براي همه مسلمانان ثابت و مسلم است كه حضرت رسول اكرم''ص'' قرآن مجيد و اهل بيت ''ع'' را هادي و راهنماي هميشگي مردم معرفي كردند و اهل بيت''ع''‌نيز از زماني كه فرقه اي به نام صوفي در فضاي جامعه اسلامي ظاهر شدند از اين فرقه بيزاري جستند و صوفيگري را مسلك باطل و منحرف معرفي نمودند و حضرت صادق''ع'' فرمودند: صوفيان دشمنان ما هستند و حتيكساني كه به آن ها متمايل باشند نيز جز دشمنان ما محسوب مي شوند .

بايد توجه كنيم كه دشمنان اسلام چون هميشه سعي درتضعيف اسلام و مسلمانان دارند يكي از كارهاي آنها فرقه سازي است و در همين راستا در طول تاريخ فرقه شيخيه ،‌ اخباريه، ‌صوفيه، بابيه و بهايه را ساخته اند

..

عملكرد فرقه هاي صوفيه كه تعداد آن ها تقريبا به 70 فرقه بالغ مي گردد اين است كه براي دور كردن مردم از اهل بيت''ع'' و از نُوّاب عاليمقام حضرت صاحب العصر و الزمان ''عج'' با شخصيت سازي هاي گزاف براي خود، قطبها و مرشد هاي خرقه پوش ساختند و براي آنها كرامت ها و مقاماتي حتی گاهي بالاتر از ائمه ''ع'' را بافتند و درست كردند.

شما براي نمونه به كتاب "تذكره الاولياء" شيخ عطار - كه در آن شخصيت سازي هاي گزاف و پرطمطراق براي حسن بصري ها، سفیان ثوري ها، بايزيد بسطامي ها، جنيدبغدادي ها، فضيل عياض ها، ابراهيم ادهم ها،‌منصور حلاج ها بعمل آمده است - مراجعه بفرماييد تا آنچه  كه گفتيم روشنتر شود.

متاسفانه فرقه صوفي دين اسلام را كه دين تحرك و خروش و جهاد است در ذكر خفي و ذكر جلي و چله نشيني و خرقه پوشي و ياهو كشيدن، سبيل گذاشتن و خانقاه سازي و ...- كه هيچ يك از اينها جز اسلام نيست - محصور كردند، و با اين ترفند، اسلام مبارز و متحرك و ستيزه گر با ظالمان و استعمارگران را فلج و بي حركت كردند؛ و در مواردي، مرزِ بين عرفان اسلامي - كه جايگاه بلندي دارد-، و تصوف را به هم زدند و خود را عارف قلمداد كردند.

و بالاخره زخمهاي فراواني ازاين فرقه درپيكر اسلام وجود دارد، و يكي از آن ها اين است كه جباران و ستمگراني مانند هارون الرشيد و برخي از سلاطين صفويه براي اينها خانقاه مي ساختند و در شخصيت سازي براي آنها میكوشيدند، آنوقت به ديدن آنها مي آمدند و در برابر اينها خضوع مي كردند و از اينها موعظه مي شنيدند و اشك تمساح مي ريختند، و اين قطبهاي صوفي نيز- چون هميشه دين را از سياست جدا مي دانند- اين سلاطين را اولواالامر مي خواندند و مي ستودند، و اين فرمانروايان ستمگر- كه درفرهنگ اسلام و اهلبيت''ع'' جباراني هستند كه جهاد و مبارزه مسلمين با آنها لازم است- با اين ترفند ها و عوام فريبي ها خود را درميان مردم، مسلمان و متعهد قلمداد مي كردند؛ و با تكيه به اين اقطاب، به سلطنت و حكومت خود، مشروعيت و مقبوليت مي بخشيدند.

بطورخلاصه يكي از گرفتاريهاي جوامع اسلامي درطول تاريخ همين صوفيها بوده اند و علماي بزرگ اسلام مانند علامه حلي و مقدس اردبيلي و شيخ بهايي و مجلسي ها و صدر المتالهين شيرازي و وحيد بهبهاني وسيد بحرالعلوم و ميرزاي قمي  و آقا محمد عليكرمانشاهي ''ره'' با اين فرقه مبارزه كردند و درراه قلع و قمع آنها گامهايي برداشته اند و در بيداري مسلمين براي شناختن آنها كوشيده اند.

ما فكر مي كنيم امروز كه الحمد الله چهره اسلام ناب در عرصه زندگي مسلمانان در نتيجه نهضت امام خميني''ره'' نمودار و حاكم گرديده است، ديگر جايي براي اينگونه فرقه ها در ایران  باقي نمانده است